Hollandse nuchterheid waar je op kunt bouwen


BouwBestek Service Nederland is een onafhankelijk adviesbureau in bestekboeken. We geven opdrachtgevers, architecten en bouwkundige bureaus grip op complexe bouwprocessen. Heldere bouwbestekken volgens richtlijn 01 van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB) in de STABU2-besteksystematiek. Dit doen we al vele jaren met succes in de B&U sector.

Onze diensten:


Over BouwBestek Service Nederland

De grondslag van een gezond bouwproces


Bouwen in de eenentwintigste eeuw is intensief samenwerken met vele ketenpartners. Dat stelt hoge eisen aan het bouwbestek.


BBSN bakent elk aspect en elke fase nauwgezet af, tot in het kleinste technische detail. Juridisch waterdicht volgens de laatste wet- en regelgeving.

We zorgen dat het bestekboek helderheid biedt aan alle betrokkenen. In eenduidige taal en heldere bewoordingen. Zonder ruimte voor discussie. Elke partner weet precies waar hij voor tekent.

BouwBestek Service Nederland (BBSN)


BBSN wordt sinds haar oprichting in 2016 geleid door bestekschrijver, projectleider en bouwkundig adviseur Hans Hansma.


In zijn zeventien jaar ervaring als bestekschrijver heeft hij zich bewezen als een betrouwbaar en rechtlijnig partner in particuliere en zakelijke projecten.

Een bouwbestek van BBSN is zo compleet mogelijk, maar zonder onnodige ballast. Alle partijen vinden hun belangen en risico’s evenwichtig en nauwgezet terug.

BBSN levert een praktisch gereedschap waarmee de opzichter en de directievoerder hun werk kunnen doen.

Voor wie?


BBSN werkt als onafhankelijk partner voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers, projectmanagementbureaus, architectenbureaus en ingenieursbureaus, uitvoerend aannemers/projectontwikkelaars die turn-key projecten opleveren.


We treden als schakel op in het opstellen van bouwprojectdocumenten in bouwtechniek, renovatietechniek, grond-, weg- en waterbouw.

BBSN onderhoudt een directe en persoonlijke dialoog met de opdrachtgever. De kwaliteit van het gehele project wordt immers vastgelegd in het bestek en de projectdocumenten. Kwaliteit kent bij BBSN geen compromis, dat is voor ons van primair belang.

Neem contact op

Referenties / gebouwcategorieën

Bel voor meer informatie +31 (0)6 22 17 50 33 of mail voor een offerte

MAIL